Дружеството Уилиамс ЛЛП се занимава както с дела с международен елемент, така и с изцяло
американски дела. Формирано през април 2011 година, клиентите на Уилиамс ЛЛП са хора,
които държат техният адвокат да е на високо ниво и да работи неуморно в защита на техните
интереси. Наши клиенти са бизнеси и физически лица, които имат дейности и интереси в
целия свят: САЩ, Обединеното кралство, Обединените арабски емирства, Франция,
България, Италия, Мексико и много други.